Obsah

Projektový den Ochrana člověka za mimořádných situací

20. 3. 2019

Projektový den – Ochrana člověka 20. 3. 2019

Tento den proběhl na naší škole projektový den „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a postupně se seznamovali s učivem a tématy obsaženými v této oblasti vzdělávání. Žáky jsme i z důvodu závažnosti témat rozdělili do skupin podle věku, abychom dané informace podávali jasně a srozumitelně a připravili je tak na následnou diskuzi, která probíhala v klidném duchu. V první učebně jsme s žáky probírali téma podpory a ochrany fyzického a duševního zdraví, zabývali jsme se i prevencí a také velmi závažnými tématy jako jsou sebepoškozování, domácí násilí, šikana, kyberšikana, nebo co nám dává či bere virtuální svět. Ve druhé učebně jsme si s žáky vysvětlili co je stav bezvědomí a názornými ukázkami si vyzkoušeli stabilizovanou „zotavovací“ polohu a následně provedli resuscitaci. Také jsme si povídali o odřeninách a drobných poraněních a jejich správném ošetření. Starší žáci se zabývali rizikem ohrožující zdraví a jejich prevencí a následně vyplnili připravené pracovní listy na toto téma. Ve třetí třídě se žáci zaměřili na rizika otrav. S žáky jsme si povídali o možnosti otrav běžně používanými látkami a prostředky, které nás obklopují. Poučení, jak pomoci druhé osobě v této situaci. Starší žáci shlédli video o drogové problematice a mladší žáci vyplnili zábavný test s malováním. Ve zbylém čase se žáci věnovali prevenci letních a zimních sportů, kterým se ve volném čase věnují. V poslední čtvrté skupině si žáci doplnili znalosti o policii a hasičích. Jelikož jsme v prvouce s žáky probírali záchranné složky  minulý měsíc, bylo to pro mladší žáky příjemné zopakování. Během celého dopoledne si každý žák postupně namaloval svůj obrázek ze svých nabytých zkušeností. Celá akce proběhla v dobré náladě a kromě nových vědomostí si žáci odnesli i hezký zážitek z příjemně stráveného dopoledne.

 

Bc. Bohumila NovákováVytvořeno: 25. 3. 2019
Poslední aktualizace: 25. 3. 2019 14:50
Autor: Správce Webu