Obsah

Zabezpečení ZŠ a MŠ v Bečvárech

V loňském roce škola získala dotaci MŠMT na „Podporu zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. Stupně s počtem tříd do pěti“ (č. j.: MSMT – 34035/2016).

Účelem dotace je „Vyrovnání úrovně zabezpečení škol na základní úroveň zabezpečení dle Minimálního standardu bezpečnosti“ (č. j.: 1981/2015-1 z 20. 2. 2015).

Nový systém nám přináší přehlednější monitorování vstupujících osob. Podrobné informace Vám předají třídní učitelky Vašich dětí.

Doufáme, že budete s novým systémem spokojeni.

"Podpora vzdělávání v Bečvárech"

Naše škola je zapojena do tzv. šablon, projektu podpořeného z OP VVV. V rámci dvouletého projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006000 „Podpora vzdělávání v Bečvárech“ se uskuteční např. vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dvouletými dětmi, lopedie, předmatematické a předčtenářské gramotnosti a inkluze. Učitelé budou vzájemně spolupracovat a zavádět nové metody výuky, zrealizován bude čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her. Dále budou podpořeni žáci ohrožení školním neúspěchem a škola bude také spolupracovat s rodiči, uskuteční se zajímavé semináře a přednášky. ZŠ i MŠ budou využívat personální podpory prostřednictvím asistenta učitele. Začátek realizace projektu 1. 9. 2017.

logopodlipansko

Dotace na zapezpečení školy

Naše škola získala dotaci v neinvestičním dotačním programu „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“.

Termín realizace podzim 2017.

profi škola

Podpora Úřadu práce Kolín

Vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.

úřad práce