Obsah

Jsme malá venkovská škola poskytující základní vzdělávání žákům v 1. až 5. ročníku základní školy (1. stupeň), dále poskytujeme vzdělávání dětem v mateřské škole. Základní škola je školou malotřídní, v jedné třídě je spojeno více ročníků. Základní škola v Bečvárech funguje nepřetržitě od roku 1892.

 V budově školy sídlí ZŠ a MŠ, školní družina i školní kuchyně s jídelnou.

Základní školu tvoří  2 třídy 1. - 5. ročníku, mateřskou školu tvoří 2 třídy a školní družinu 1 oddělení.

Naše škola se nachází uprostřed obce Bečváry, disponuje dvěma zahradami - dětem je k dispozici dětské hřiště s altánkem, které využívá zejména mateřská škola, na druhé zahradě mohou žáci základní školy využívat herní prvky.

Přímo naproti škole je travnaté fotbalové hřiště a multifunkční hřiště s umělým povrchem, obě využíváme pro sportovní vyžití.

Uvnitř naší budovy máme k dispozici pro základní školu dvě kmenové učebny a učebnu jazykovou, prostornou třídu školní družiny, tělocvičnu, keramickou dílnu, jídelnu. Velice si užíváme venkovní učebnu, která byla vybudována v roce 2019. Mateřská škola sídlí v přízemí ve dvou prostorných učebnách.

Naši školu navštěvují zejména žáci a děti z Bečvár a jejích částí, ale z okolních obcí.

V základní škole jsou při práci v hodinách žáci od začátku vedeni k samostatnosti, běžně se zde pracuje ve skupinkách, zařazujeme projektové vyučování. Díky malému počtu žáků se učitelé dětem individuálně věnují, mají o nich neustále přehled.  Děti ve třídách přirozeně navazují kontakt se staršími nebo mladšími spolužáky. Spolupracujeme se základními školami, do kterých odcházejí naši žáci na 2. stupeň ZŠ. Nabízíme dětem a žákům pestrou škálu zájmových kroužků vedenými odbornými lektory, a to mažoretky, pohybovou rytmiku, keramiku, výtvarnou výchovu, od září se nabídka ještě rozšíří.

Školní družinu mohou navštěvovat všichni žáci školy, kterým zajišťujeme po domluvě doprovod k autobusu.

U nás ve škole všichni společně svačíme i obědváme ve školní jídelně, svačinky z čerstvých surovin nám chystá paní kuchařka přímo ve škole, rodiče tak mají o starost méně.  Vaříme zdravě, nepoužíváme polotovary ani chemické přísady.

 Využíváme výhod venkovské školy - trávíme čas venku na zahradě, v přírodě v rámci vyučování nebo s družinou či MŠ.

Spolupracujeme s obcí a dalšími organizacemi působícími v obci a okolí, naše děti se podílejí na místních akcích.