Obsah

Na naší škole podporujeme individuální přístup k dítěti. Pro život i přírodu je typická rozmanitost - na  stromě nenajdeme dva stejné listy. Uvědomujeme si, že i každé dítě je jiné. S sebou si nese své poklady v podobě talentů a vlastností, které mu umožní přinést světu něco nového, zajímavého. Pro rozvoj talentů je třeba vhodné prostředí. Naše škola je malotřídní, a to nám pomáhá vytvořit klidnou, rodinnou, kreativní, atmosféru. Vidíme, jaký pozitivní vliv to na děti má.

 

 Chceme podpořit kreativní rodiče, kteří vnímají, že jejich dítě potřebuje osobní přístup, ať už z důvodu velkého nadání,  nebo naopak má nějaký handicap. Anebo chtějí dát dítěti  zažít klidnou, rodinnou,  kreativní atmosféru při vzdělávání,  a nemají v dosahu školu, která by jejich požadavkům vyhovovala.

Můžete se u nás ve škole zapsat do individuálního vzdělávání známého jako domácí vzdělávání. 

 

Co je třeba k přestupu do individuálního - domácího vzdělávání na naší škole?

 

Napište na e-mail: lafia@seznam.cz, budou Vám zaslány formuláře žádostí  k vyplnění. K žádostem bude třeba přiložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a doklad o dosaženém středoškolském vzdělání  vzdělavatele dítěte. – např. maturitní vysvědčení, může být i diplom.

 

 

Jak bude dítě hodnoceno?

 

Děti jsou hodnoceny na základě prezentace portfolia dvakrát ročně, vždy na konci pololetí.

 

Kde se mohu dozvědět další informace o domácím vzdělávání a získat různé rady, inspirace, např.“ jak začít“?

 

Volejte na tel. +420 603 564 231 nebo pište na: domskolab@gmail.com

administrace a metodika individuálního vzdělávání: Ing. Lada Fialová

Kontaktujte vedení školy Mgr. Kamila Hrčkuláková 321 796 228