Obsah

CO MŮŽEME VÁM A VAŠIM DĚTEM NABÍDNOUT?

 • klidné rodinné prostředí malé venkovské školy
 • individuální přístup díky malému počtu žáků ve třídách, integraci žáků, spolupráci s poradenskými zařízeními
 • využívání moderních metod při výuce, vedení žáků k samostatnosti,
 • umístění žáků školy do školní družiny
 • přizpůsobení rozvrhu dojíždějícím žákům a jejich odpoledním aktivitám (navštěvování kroužků apod.),
 • využívání výhod venkovské školy - častý pobyt v přírodě (při výuce, s družinou),
 • doprovod žáků k autobusu
 • dobrou dopravní dostupnost
 • volnočasové aktivity – kroužky (mažoretky, pohybová rytmika, keramika atd.)
 • obědy z vlastní školní kuchyně připravované v souladu se zásadami zdravé výživy (nevaříme z polotovarů, nepoužíváme chemické přísady),
 • zajištění čerstvých a zdravých svačin pro žáky (vyrábíme přímo ve školní kuchyni),rodiče mají o starost méně, svačíme společně ve školní jídelně.