Obsah

Charakteristika mateřské školy a okolí

Mateřská škola se nachází v obci Bečváry, na hlavním tahu mezi Prahou a Kutnou Horou. Naše školka sdílí budovu se základní školou, kde je situována do přízemní části. Součástí budovy je také školní jídelna, školní družina a tělocvična. Areál přiléhající ke škole je rozdělen na dvě samostatná dětská hřiště, která jsou vybavena herními prvky vhodnými pro hru a sportovní vyžití dětí.

Samotná budova má dlouholetou tradici. Občané Bečvár od roku 1880 usilovali o zřízení vlastní školy, což se jim podařilo až v roce 1890 a během dvou let byla škola otevřena (otevření dvojtřídní školy 12. 9. 1892) nikdy nebyla uzavřena a funguje dodnes.

Budova Budova ZŠ a MŠ Bečváryprošla řadou rekonstrukcí. Řádná mateřská škola byla zřízena v Bečvárech až v roce 1978 v přízemních  prostorách po dětském útulku a bytu ředitele. Byla upravena a osázena školní zahrada. Finální podobu pak školní zahrada dostala až v roce 2009.

V minulosti se jednalo o dva samostatné subjekty se společnou kuchyní. V současné době na základě rozhodnutí zřizovatele, kterým je Obecní úřad v Bečvárech, jsou obě školy sloučeny v jeden právní subjekt s názvem Základní škola a Mateřská škola Bečváry, okres Kolín.

 

Mateřská škola má kapacitu 41 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd:

1. třída - Berušky

2. třída - Mravenečci

V naší mateřské škole se o děti starají tři plně kvalifikované učitelky a jedna provozní pracovnice.

 

Mateřská škola se nachází v malebném okolí Polabí, plném lesů, luk, rybníků a potoků, s velkým přírodním a kulturním bohatstvím. Za zmínku stojí např. Muzeum lidových staveb v nedaleké Kouřimi. Dominantou obce Bečvár je zámek, ač poměrně nevelký, řadí se mezi stavební skvosty českého pozdního baroka. Vzhledem k poloze obce a k jejím krásám využíváme kromě školní zahrady i vycházky do blízkého okolí a snažíme se přenášet výuku co nejvíce do přírody. Bečváry jsou také obcí s významnou zemědělskou činností a proto se děti mohou také seznamovat s pracemi na polích a hospodářskými zvířaty.