Obsah

Práce kroužku počítačové kreativity

26. 4. 2019

V letošní galerii máme sérii falešných autoportrétů - v počítači domalovaných fotografií. Dále v galerii jsou i jiné takto upravované fotky. Technicky vzato se jedná o podvádění, ale pro žáky je to možnost zkusit si malbu s výpomocí barev a tvarů z fotografického základu. Fotka jim vede ruku, ale všechny tahy digitálním štětcem jsou jejich vlastní. Takovéto finty dokážou dodat důvěru ve vlastní malířský potenciál a zároveň pomohou vnímat chování barev a světla.
Dále v galerii můžete vidět pixel art - pixely jsou základními stavebními prvky všeho, co počítač dovede zobrazit, a práce s nimi pomůže pochopení postupů a technik, díky nimž grafika na obrazovce vypadá čistě a úhledně.
Dalším velkým tématem jsou krajinné koláže. Žáci mají k dispozici velký archiv snadno použitelných terénů a objektů a sestavují z nich krajiny. Výsledný obrázek sice není vlastním výtvorem v pravém slova smyslu, ale manipulace s předpřipravenými prvky opět pomáhá pochopit mnohé funkce a pravidla při práci s grafikou, nemluvě o citu pro kompozici a kombinaci barev a stylů.
Nedílnou součástí kroužku je i volná tvorba - především digitální malba s rozličnými štětci (podobnými i zcela odlišnými od těch skutečných), a také jednoduché 3D modelování.