Obsah

Jak to bylo na Dušičky

Mravenečci si zavzpomínali na zesnulé

2. 11. 2017 si Mravenečci v rámci "týdne duchů", kdy se seznámili s tradicí Halloweenu, dlabali dýně, učili se strašidelnou písničku a básničku o strašidlech, také zavzpomínali na své zesnulé příbuzné. Děti si ve dvojicích vyrobily svícínky z přírodnin a navštívily místní hřbitov, kam položily svícny k uctění památky. Děti tento den prožívaly velmi emočně, byly tiché a klidné a chovaly se velmi pokorně. Dušičky se nám moc vydařily a budeme i nadále v dětech pěstovat naše tradice.