Obsah

Pěvecká soutěž Bečvárecký skřivánek

V hodině hudební výchovy se v pondělí 30. října na základní škole uskutečnila soutěž „Bečvárecký skřivánek“. Všichni žáci měli možnost předvést svůj talent a odvahu a zazpívat píseň podle vlastního výběru. Celkem deset soutěžících postupně předstoupilo před publikum a pětičlennou porotu, která nakonec vybrala tři nejlepší a odměnila je cenami. Ani ostatní zpěváčci ale nezůstali bez drobné odměny. Všichni soutěžící zaslouží pochvalu za svůj výkon a publikum za bouřlivý potlesk a podporu svých spolužáků. Přejeme dětem i nám všem, ať nás písničky rozveselují každý den.
Marie Vilímková