Obsah

Dětský den u Sluníček

2.6.2021

Dětský den v mateřské škole se uskutečnil ve středu 2. 6. 2021 netradičním způsobem. Děti ze třídy Sluníček plnily úkoly vily Letničky zaměřené na přírodu, ekologii, pohybové a rozumové aktivity. U zámku v Bečvárech nalezly děti ztracený vílí poklad - kouzelné náramky, které si mohly ponechat. Za jejich statečnost a houževnatost při plnění náročných úkolů v divukrásném prostředí plném nástrah zlé divoženky Bludimíry, která poklad víle Letničce ukradla, dostali ještě všichni sladké osvěžení - zmrzlinu od Laudona.