Obsah

Předškolička 5

18. 2. 2019

 Pátá lekce předškoličky zaměřená na český jazyk se uskutečnila 18. 2. 2019.  S paní učitelkou Bohunkou Novákovou děti procvičovaly rytmizaci slov, rozvíjely zrakové vnímání, slovní zásobu a řeč. Procvičovaly správný úchop psacího náčiní a pravolevou orientaci.