Obsah

Informace k návratu dětí do MŠ od 12. 4. 2021

Typ: ostatní
12.4.2021

Informace k návratu dětí do MŠ od 12. 4. 2021

 • Do MŠ budou vstupovat pouze děti a jejich zákonní zástupci bez zjevných příznaků infekčního virového onemocnění (zvýšená teplota, suchý kašel, zažívací obtíže, ztráta chuti, čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma a bolest hlavy)
 • Rodič – zákonný zástupce při vstupu do budovy ZŠ a MŠ bude používat k ochraně dýchacích cest respirátor, děti jsou od této povinnosti osvobozeny. Pouze budou mít ve svém šatnovém boxu uloženou roušku v uzavíratelném sáčku se jmenovkou pro případ nutnosti.
 • Nástup do MŠ je podmíněn testováním. Pravidelné neinvazivní testování všech předškolních dětí bude probíhat 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek (rodič - zákonný zástupce si vyzvedne test od personálu v hale při vstupu do budovy, dále bude postupovat dle pokynů). Zákonný zástupce musí vyčkat 15 minut na výsledek testu s dítětem na zahradě ZŠ a MŠ, proto počítejte s časovou prodlevou.
 • Po 15 minutách zákonný zástupce odevzdá test pracovníkovi MŠ. Ten zapíše výsledek do připravených seznamů a test zlikviduje.  V případě negativního testu dítě odchází do třídy, v případě pozitivního testu odchází domů a je nutné s dítětem absolvovat PCR test. 

Další informace ohledně testování.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 • Doporučujeme rodičům, aby si podle videa natrénovali s dětmi výtěr z nosu, abychom eliminovali případný stres.
 • Testovat se nemusí děti, které byly pozitivně testovány na onemocnění COVID, čímž jsou v 90denní ochranné lhůtě (zde je nutné prokazatelně doložit informaci o datu pozitivního PCR testu – např. fotografií SMS zprávy).
 • V případě absence dítěte v den testování, bude dítě otestováno hned po návratu do MŠ (platí i v případě pozdního příchodu).
 • V případě, že se zákonný zástupce rozhodne, že nenechá svoje dítě testovat, bude dítě z předškolního vzdělávání omluveno.  

Zákonní zástupci mladších dětí, kteří patří do tzv. vybraných profesí (dle mimořádného opatření)

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce mladších dětí doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Předem Vám všem děkujeme za trpělivost, pochopení a spolupráci.

 

 


Vytvořeno: 9. 4. 2021
Poslední aktualizace: 9. 4. 2021 16:45
Autor: Správce Webu