Obsah

Ukázkové hodiny TV


5. prosince si děti obou tříd užily hodinu tělesné výchovy trochu netradičně. Pod vedením pana Zemana, trenéra mládeže FAČR, si při zajímavých aktivitách vyzkoušely svoji sílu, rychlost a obratnost. Hodina se všem moc líbila.