Obsah

Návštěva v Základní škole Suchdol

Na pozvání suchdolské základní školy jsme s našimi čtvrťáky a páťáky vyrazili na přátelskou návštěvu. Po milém přivítání jsme shlédli pěkné divadelní představení, společně jsme si zazpívali písničky a potom se již žáci vrhli na vědomostní kvíz. Když jsme si prohlédli školu, zamířili jsme do tělocvičny, kde si děti mohly protáhnout svá těla. Některé děti šplhaly, ale většina z nich si vybrala oblíbenou vybíjenou. Společné chvíle byly příjemné, děti si zde našly nové kamarády a kamarádky. Věříme, že se ještě někdy znovu setkáme.