Obsah

Zdravé zoubky

Preventivní program pro 1.-3. ročník ZŠ
12.2.2018

V pondělí 12. února jsme s dětmi 1.-3. ročníku prožily hodinu prvouky trochu netradičně.

Využily jsme nabídky Drogerie DM a zapojily jsme se do projektu "Zdravé zoubky".

Děti s radostí zhlédly desetiminutový film o Hurvínkovi, který si nečistil zuby, a proto ho začaly bolet. Příběh měl dětem připomenout tu část lidského těla, na kterou opětovně zapomínají.

Úvodem jsme si povídaly a ukazovaly si, z jakých částí se skládá naše tělo, co máme na hlavě, a tím jsme se dopracovaly až k ústní dutině. Na stolech už měly připravené pastelky, nůžky a lepidla. Na rozdaných čtvrtkách byly nakreslené dva zuby a děti do nich vlepovaly vystřižené obrázky zmrzliny, jablka, lízátka mléka, dortu a mrkve. Jejich úkolem bylo rozdělit tyto obrázky na potraviny, které našim zubům škodí a na ty, které nám prospívají. Dále děti uváděly další a další příklady. V druhé části hodiny jsme si s prvňáky a druháky na interaktivní tabuli nejdříve prohlédly kapitoly o skladbě zubu, o stravě, nebo o zubním kazu – jak vzniká, co se v zubu děje a co s tím dělat. Ve skupinové práci se děti střídaly u tabule a zatrhávaly nebo přemísťovaly obrázky na správná místa (například do nákupního vozíku dávaly zdraví prospěšné potraviny). Zatím třeťáci lepili tavnou pistolí na velkou čtvrtku představující otevřená ústa zuby vystříhané z plat od vajec. Dětem se to moc povedlo.

V závěru hodiny jsme podle prezentace zodpověděly na otázky o zubní hygieně, jak často měnit kartáček na zuby, jak často chodit k zubaři. Tato hodina se dětem líbila, ale hlavně jsme se dozvěděly, že některé děti na zubní hygienu, především ráno, zapomínají. Všichni jsme si slíbili, že zubní hygienu budeme provádět dvakrát denně a dvakrát do roka budeme chodit na preventivní prohlídky. Za odměnu jsem dětem rozdala balíčky od Drogerie DM.

zuby

zoubky