Obsah

"Mé toulky za zvěří"

Rozhodli jsme se zúčastnit výtvarné soutěže "Mé toulky za zvěří", kterou vyhlásila Českomoravská myslivecká jednota.Posláním soutěže je zachytit zážitky dětí při toulkách přírodou a poznávání života naší zvěře.Zde jsou tři nejlepší práce, které jsme poslali porotě soutěže k posouzení.