Obsah

Dopravní den a zdravověda v ZŠ

Projektový den

 

Dne 10. 5. 2018 proběhl na naší škole celodenní projekt: Dopravní den

Cílem bylo naučit se řešit dopravní situace v praxi.

Na rozdané čtvrtky si děti dokreslovaly podle své fantazie chodce, zahrady, domy... Očíslované jsme je pak poskládali na zem, aby vytvořily mapu města se silnicemi, domy, zelení, chodníky atd. Na hotovu mapu jsme položili autíčka, dopravní značky, figurky človíčků. Dětem se to moc líbilo, mohly si jezdit, dávat přednost chodcům, nezajíždět, kam to značky nedovolily.

Pak se skupinky po 4-5 dětech rozešly na stanoviště (puzzle, povinná výbava kola, základní dopravní značky, chodec v dopravě, pexeso, první pomoc). Na závěr si všichni udělali test.

Odpoledne si děti vyzkoušely pohybové hry s dopravní tematikou na školní zahradě a proběhl krz zdravovědy (ošetřování jednoduchých zranění, první pomoc na figuríně).

Děti poznaly, že být účastníkem silničního provozu je někdy hodně těžké.