Obsah

Den stromů

Krátkodobý projekt ZŠ a MŠ

 

V pátek 20. října naše základní a mateřská škola společně oslavily Den stromů. Nejprve si paní učitelky spolu s dětmi povídaly o významu stromů pro život na Zemi a poté jsme se již všichni společně vydali na podzimní procházku za stromy do přírody. Děti utvořily smíšené skupinky a v nich potom plnily nejrůznější úkoly - určovaly stromy, hledaly plody a šišky stromů, pátraly také po dalších přírodninách. Starší děti pomáhaly s určováním mladším a všichni společně usilovali o nejlepší výsledek. Za své snažení byly všechny děti nakonec sladce odměněny. Sluníčko se na nás trochu mračilo, ale nám i přesto bylo venku dobře a vycházku jsme si pěkně užili.