Obsah

Co už umí naše Berušky

Září a říjen ve třídě Berušek

V jedné písničce se zpívá: „v září se sejdem pod jabloní“. My jsme se v září sešli ve třídě Berušek v Mateřské škole v Bečvárech. Přivítali jsme spolu s pěti dětmi, které navštěvovaly mateřskou školu již v loňském roce, devět nových dětí.

Měsíc září byl pro děti obdobím adaptace. Děti se seznamovaly s novými kamarády, s prostředím školy i okolím. Naučily se nové písničky, básničky o kamarádech, malovaly a tančily.  S dětmi jsme ve třídě přivítali krále Podzimníka, s kterým jsme si povídali, jaké změny v přírodě nám přináší podzim. Začátky se sice neobešly bez slziček, ale děti postupně adaptaci zvládly bez větších potíží.

V říjnu jsme ochutnávali ovoce a zeleninu. Naučili jsme se je rozlišovat pomocí všech smyslů. Povídali jsme si o tom, jaký vliv na zdraví mají vitamíny. Zahráli jsme si pohádku O veliké řepě a vyráběli jsme s rodiči krásné podzimní dekorace.  Navštívilo nás divadélko Kůzle s pohádkou Písnička za dva šestáky. Také my jsme se rozlétli do světa a navštívili jsme divadlo v Kolíně, přesně koncert Pískomil se vrací. Zbytek léta a začátek podzimu jsme trávili venku poznáváním krás Bečvár a okolí. Sbírali jsme přírodniny, pozorovali změny v přírodě a rozloučili jsme se se stěhovavými ptáky.