Obsah

Malý zdravotník do školky- zapojení odborníka z praxe

9.11.2021

V úterý 9. 11. 2021 nás v mateřské škole navštívila zdravotní sestra paní Mgr. Kateřina Stejskalová, která dětem nenásilnou, hravou formou přiblížila první pomoc. Cílem programu bylo naučit děti poskytnout první pomoc, a to způsobem přiměřeným jejich věku, znalostem a schopnostem. Toto sdílení zkušeností s odborníkem v rámci ŠABLON II. posílilo sebevědomí u dětí - „Jsem sice ještě malý kluk/holka, ale dokáži pomoct lépe než mnozí dospěláci.“