Obsah

Lednové aktivity v MŠ

22.1.2021

Děti ze třídy Sluníček a Berušek v lednu trávily dopolední aktivity nejen ve třídě (např. oslavou Tří králů), ale i venku putováním po jejich stopách, kde plnily úkoly tematicky zaměřené k této tradici.

Počasí nám přálo, a tak si děti mohly užívat zimních radovánek na sněhu, a aby nám zvířátka v zimě nestrádala, donesli jsme jim něco dobrého na zub😊