Obsah

Kino na kolejích

20.5.2019

V úterý 20.5.2019 se děti z MŠ vydaly na dopolední výlet do Kolína. Naše první kroky vedly do cukrárny, kde jsme se všichni posílili výborným zákuskem. Poté jsme navštívili kolínské nádraží, kde děti v odstaveném vagónu tzv. ,, Kinematovlaku“ zhlédly pohádku ,, O makové panence“. I přes nepřízeň počasí se výlet všem líbil.