Obsah

Předškolička 2

Prvouka s paní učitelkou Polzerovou.

 

Děti tentokrát měly připravené veselé úkoly o zvířátkách. nejprve pracovaly v malých skupinkách. Každá skupinka měla vybrané jiné místo a k němu měly přiřazovat zvířátka, která zde žijí (např. ZOO, statek, louka atd.). Potom dostaly papír a měly nakreslit oblíbené zvířátko. Nakonec precovaly všechny společně s obrázkem, kam měly do ohrádek přiřadit všechna domácí zvířátka. Nakonec byly všechny děti odměněny známkou do žákovských knížek.